เรียนแบดมินตัน

ชมรมแบดมินตันเสนานิคมได้ทำการเปิดสอนแบดมินตันมาตั้งแต่ปี 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บุตรหลานของท่านได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นแบดมินตันอย่างถูกวิธี มีสุขภาพแข็งแรง และมีความรู้การเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐานไปด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเล่นแบดมินตันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศไทย ทางชมรมฯ ได้เตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กที่มีความมุ่งมั่น มีทักษะแบดมินตันที่ดี เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาของชมรมแบดมินตันเสนานิคมให้มีชื่อเสียง หากด้วยความสามารถของเยาวชน จนกระทั่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคตได้

ชมรมแบดมินตันฯ จึงกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน ดังนี้

รุ่นเบื้องต้น เป็นการสอนการเล่นแบดมินตัน สำหรับเยาวชนที่ไม่เคยเล่นมาก่อน และฝึกหัดใหม่ ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป เป็นต้นไป สามารถเรียนได้ ตามตารางดังต่อไปนี้

 วัน  รอบเช้า  รอบบ่าย
เสาร์   10.00น – 12.00 น   13.00 น – 15.00 น 
อาทิตย์ 10.00 น – 12.00 น ปิดชั่วคราว

 

เด็กรุ่นเบื้องต้นสามารถสมัครเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่ของชมรมฯ บริเวณสนามคอร์ด 4 มีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • คูปอง ราคา 1,500 บาท เรียน จำนวน 4 ครั้ง /เดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง คูปองมีอายุ 4 สัปดาห์
  • คูปอง ราคา 2,500 บาท เรียน จำนวน 8 ครั้ง /เดือน ครั้งละ 2 ชั่วโมง คูปองมีอายุ 4 สัปดาห์

 

สำหรับเด็กที่สมัครครั้งแรกทางชมรมฯ ขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 1,000 บาท ได้รับ เสื้อชมรมจำนวน 2 ตัว หนังสือแบดมินตันเบื้องต้นฯ 1 เล่ม เด็กสามารถเรียนได้ทันทีในวันสมัครฯ

หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสมัครเรียน สามารถโทรศัพท์ติดต่อ คุณนิษฐ์ชานันทน์ฯ โทร 081-497-7575  คุณนันทวันฯ 080-257-8821 หรือลงทะเบียนเรียนได้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ชมรมฯ บริเวณสนามคอร์ด 4  (กรุณาโทรนัดวันและเวลาล่วงหน้า)

       

สนใจสมัครเรียน

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
Visitors: 15,407