ผู้ฝึกสอน

           

จากการที่ชมรมเสนานิคมเป็นชมรมที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี 2528 รวมกว่า 30 ปีที่เรามุ่งมั่นพัฒนา นักกีฬาตั้งแต่รุ่นพื้นฐาน เยาวชน จนเป็นตัวแทนระดับเขต ทีมชาติ และแข่งขันในระดับโลก ทีมผู้สอนของเราแต่ละท่านก็มีผลงานและประวัติอันน่าภาคภูมิใจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุตรหลานของท่านให้สามารถเล่นกีฬาแบดมินตันได้อย่างดีเลิศ หรือ อย่างน้อยเพื่อให้สามารถเล่นแบดมินตันได้อย่างถูกวิธี ไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เป็นพื้นฐานซึ่งจะติดตัวเด็กตลอดไปในอนาคต


 • ไตรรงค์ ลิ่มสกุล
  โค้ชต๋อง - ไตรรงค์ ลิ่มสกุล ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 6พฤษภาคม2498 ปัจจุบันอายุ 60 ปี สถานที่เกิด อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประเทศไทย สถานที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง เล...

 • โค้ชแก้ว ทองแก้ว พลอยจั่น
  โค้ชแก้ว - ทองแก้ว พลอยจั่น ประวัติผู้ฝึกสอน -สังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคม -ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 9 ของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน -สอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานของชมรมแบดมิน...

 • โค้ชอำนวย จิรัฐติกร หรหมสุวรรณ
  เราจะนำเสนอข้อมูลของผู้ฝึกสอนท่านนี้ในเร็วๆ นี้

 • กฤดิ ช่วยณรงค์
  เราจะนำเสนอข้อมูลของผู้ฝึกสอนท่านนี้ในเร็วๆ นี้

 • วณิช ช้างเนียม
  เราจะนำเสนอข้อมูลของผู้ฝึกสอนท่านนี้ในเร็วๆ นี้

 • โค้ชทิม ธนัญชัย สุขสมบัติเสถียร
  โค้ชทิม - ธนัญชัย สุขสมบัติเสถียร ประวัติ-เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ปัจจุบันอายุ 22ปี วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ ผลงาน-ผ่านการอบรมหลักสูตร การ...

 • โค้ชแทงค์ ณัฐพล โชคดีพาณิชย์
  โค้ชแท้งค์ -ณัฐพล โชคดีพาณิชย์ ประวัติ เกิดวันที่ 15พฤศจิกายนพ.ศ.2536ปัจจุบัน อายุ 21 ปี ผลงาน - เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย แข่งขันรายการ BWF World Junior Championships 2010...
Visitors: 15,407