ประวัติชมรม


เมื่อประมาณ พ.ศ. 2530 มืผู้ปกครองมาเล่น แบดมินตันที่สนามแบดมินตันเสนานิคม ส่วนมากมาเล่นกันเป็นครอบครัวเพื่อออกกำลังกาย  ด้วยใจรักกีฬาบ้าง ด้วยเพื่อสุขภาพบ้าง หรือเพราะแพทย์สั่งให้ออกกำลังบ้าง ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ ตามแต่ครอบครัวใดจะมืจุดมุ่งหมาย แต่เมื่อมาเล่นแบดมินตันแล้ว ลูก-ภรรยามาเล่นบ้าง นั่งดูบ้าง ทำให้เกิด ความคิดอยากจะให้ลูกออกกำลังโดยเล่นแบดมินตันอย่างถูกวิธี ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้รู้จักกับคุณไตรรงค์ ลิ่มสกุล ซึ่งเป็นผู้จัดการสนามเสนานิคมและเป็นอดีตนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทยที่เป็นผู้ควบคุมดูแลสนามอยู่ นั่นคือจุดเริ่มตันในการสอนแบดมินตันเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและได้เล่นกีฬาแบดมินตันอย่างถูกหลักถูกวิธี โดยเริ่มตั้งแต่สอนเพียงคนเดียว


หลังจากคุณไตรรงค์ ลิ่มสกุล สอนได้ประมาณ 2-3 เดือน ผู้ปกครองคนอื่นเห็นมีครูสอนจึงได้มาติดต่อขอให้สอนบุตรตนเองบ้าง อย่างเช่น    คุณทินกร กรโกวิท ส่งบุตรชายมาให้สอน เป็นคนที่สอง ทำให้เกิดการสื่อสารโดยธรรมชาติระหว่าง พล.ต.ท.ชาญชิต เพียรเลิศ และคุณทินกร กรโกวิท ได้รู้จักและร่วมเล่นแบดมินตันสังสรรค์เพื่อรอบุตรเรียนแบดมินตันประกอบกับเห็นเด็กทั้งสองคนมีฝีมือในการเล่นดีขึ้น ขณะนั้นเด็กทั้งสอง คนอายุประมาณ 9-10 ขวบเท่านั้น พออายุ 11 ขวบ ได้มีการจัดการแข่งขันที่สนามแบดมินตันธนบุรี พ่อแม่จึงอยากจะส่งไปประลองฝีมือ โดยได้ส่งเข้าแข่งขันทังประเภทเดี่ยวและคู่ ผลเป็นที่น่าประทับใจมากของผู้ปกครอง และคนเชียร์ (ผู้ชม) เมื่อได้ชนะเลิศเข้าชิงกันเองในประเภทเดี่ยว ส่วนประเภทคู่ก็ได้รางวัลชนะเลิศ นักกีฬา 2 คนได้แก่ เด็กชายอรรถวิทย์ เพียรเลิศ และเด็กชาย กิตติวุฒิ กรโกวิท


ต่อมาอีกไม่นานรายการที่ 2 จึงตามมา คือ Y.W.C.A. ก็ประสบผลสำเร็จอีก ทำให้ผู้ปกครองและเด็กมีกำลังใจ และประทับใจกับการเห็นบุตรซึ่งยังเป็นยุวชนเล่นกีฬาได้ดีทั้งสุขภาพและจิตใจ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังมีเกียรติยศ ชื่อเสียง จึงชักชวนเพื่อนสนิทให้ส่งลูกมาเรียนกับคุณไตรรงค์ ลิ่มสกุล ดังนั้นจาก 2 คนเพิ่มเป็น 7 ตามลำดับ มีบุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน ของ พล.ต.ต. โชคดี ภู่ประเสริฐ และบุตรหญิง 2 คน ของคุณวิชัย รุ่งสิทธิชัย


เมื่อเด็กนักกีฬามีมากขึ้นผู้ปกครองก็มีพลังเพิ่มขึ้น จึงมี แนวความคิดและความคิดเห็นตรงกันว่าจะก่อตั้งชมรมแบดมินตันเสนานิคม โดยเริ่มมีการประกาศรับสมัครยุวชนและเยาวชนเพื่อสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. และคัดเลือกเด็กที่มีฝึมือดีขึ้นตามลำดับมาเปิดสอนวันธรรมดา เวลา 18.00-20.00 น. จนปัจจุบันมีสมาชิกนักกีฬาของชมรมแบดมินตันเสนานิคมเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทำให้ชมรมแบดมินตันเสนานิคมเป็นที่รู้จักกันในวงการแบดมินตันทั่วไป นักกีฬาก็ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน ในขั้นดีตลอดมาทุกรายการ


กระทั่งปัจจุบันการดำเนินงานของชมรมมีผลงานระดับแนว หน้าของประเทศ สามารถสร้างนักกีฬาระดับทีมชาติถึงระดับโลกเป็นจำนวนมาก เช่น คุญบุญศักดิ์ พลสนะ, คุณสลักจิต พลสนะ, คุณกฤดิ ช่วยณรงค์, คุณนุชรี ฑีฆตระกุล, คุณนุจรินทร์ ฑีฆตระกุล, คุณศุภชัย พินธุวัฒน์, คุณเมตไตรย์ อมาตยกุล, คุณกรวีร์ หงษ์โพธิ์, คุณมนวรรธ ธุวนิมิตกุล เป็นต้น


นอกจากนี้ได้ฝึกอบรมและฝึกสอนลูกศิษย์ให้เป็นครูสอนรุ่นน้องต่อๆ กันไป รวมทั้งชมรมได้ฝึกด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีห้องฝึกสมาธิให้นักกีฬา เพื่อให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจจะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไป


การรวมตัวของผู้ปกครอง นักกีฬา คณะกรรมการ ครูฝึกสอน และผู้สนใจ มาร่วมจัดทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคี ให้รู้จักตนเอง รู้จักช่วยเหลือสังคมที่อ่อนแอกว่า เช่น การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาต่างจังหวัด นำสิ่งของไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสอนให้ผู้ปกครองของนักกีฬาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ในพุทธศาสนาให้วัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี


สรุปผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ในอดีต-ปัจจุบัน ชมรมแบดฯ ได้พัฒนาไปในทางที่ดีเยี่ยมด้วยการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งการส่งเสริมยุวชน - เยาวชน ให้ออกกำลังกายในวันเสาร์ - อาทิตย์ และสร้างนักกีฬาให้มีความเป็นเลิศ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังด้านจิตใจให้นักกีฬา ผู้ปกครอง และสังคมของนักกีฬาแบดมินตัน ให้รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ให้ตระหนักถึงเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ดังนั้นจึงทำให้ ชมรมฯ ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตลอดไป

 

Visitors: 15,407