โค้ชแก้ว ทองแก้ว พลอยจั่น

 

โค้ชแก้ว - ทองแก้ว  พลอยจั่น

ประวัติผู้ฝึกสอน

-สังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคม

-ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 9 ของชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน

-สอนแบดมินตันขั้นพื้นฐานของชมรมแบดมินตันเสนานิคม มากว่า 25 ปี

รางวัล

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นในการแข่งขันแบดมินตันศิษย์เอกประจำปี 2551

ความภูมิใจในการสอนแบดมินตัน

ได้ทำหน้าที่สอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐานให้แก่ เด็ก และเยาวชนของชมรมเสนานิคมให้มีความรู้เกี่ยวกับการเล่นแบดมินตันให้ถูกวิธีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาสนใจในการเล่นกีฬาแบดมินตันซึ่งจะมีการพัฒนาทั่งทางร่างกายและจิตใจอีกทั้งทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด.

 

Visitors: 16,760