ก.ไก่ - กฤดิ ช่วยณรงค์

กฤดิ ช่วยณรงค์
ชื่อเล่น ก.ไก่
วันเดือนปีเกิด    6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2524
   
การศึกษา ปริญญาตรี -นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท - บริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
ประวัติการแข่งขันที่สำคัญ
  รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภททีมชายกีฬาซีเกมส์ครั้งที่19 ประเทศอินโดนีเซีย2540
  รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2540
  นักกีฬาทีมชาติชุดโธมัสคัพ ประเทศฟิลิบปินส์2541

 

Visitors: 16,761