มีมี่ - เกวลิน อัครกุลไชย

เกวลิน อัครกุลไชย
ชื่อเล่น มีมี่
วันเดือนปีเกิด    24 เมษายน 2532   
   
การศึกษา ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด
  ปริญญาโท - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การตลาด
   
ประวัติการแข่งขันที่สำคัญ
  เป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในปี 2010
  อันดับ 5 – THOMAS &   UBER CUPS PRELIMINARIES 2010
  รองชนะเลิศคู่ผสม – SCG All Thailand 2009
  ชนะเลิศหญิงคู่ – Inaugural Asean Invitational University Badminton
  ชนะเลิศทีมผสม – 3rd Annual Malaysia Thailand 2010, Malaysia Sahba
  ชนะเลิศหญิงคู่ – กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ 2012

 

Visitors: 15,407