หญิง - นุชรี ทีฆตระกูล

นุชรี ทีฆตระกูล
ชื่อเล่น หญิง  
วันเดือนปีเกิด    31 ตุลาคม 2521
     
การศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     
ประวัติการแข่งขันที่สำคัญ
  ปี 2540 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง ซีเกมส์ ครั้งที่ 19 ประเทศอินโดนีเซีย
  ปี 2541 เป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเทศไทย
    ชิงแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ และรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
  ปี 2542 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิงซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ประเทศบรูไน           
    ชิงแชมป์ประเทศไทย รองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว
  ปี 2543 เป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ประเภททีม อูเบอร์ คัพ 2000 ประเทศอินเดีย
    ชิงแชมป์ประเทศไทย รองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่
  ปี 2544 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิงซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย 

 

Visitors: 15,407