หลิน - นุจรินทร์ ทีฆตระกูล

นุจรินทร์ ทีฆตระกูล
ชื่อเล่น หลิน  
     
การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
ประวัติการแข่งขันที่สำคัญ
  ปี 2541 ตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเทศไทย
    ชิงแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่
  ปี 2542 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ประเทศบรูไน
  ปี 2543 ตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ประเภททีม อูเบอร์ คัพ 2000 ประเทศอินเดีย
  ปี 2544 ชิงแชมป์ประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่
    รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง ซีเกมส์ ครั้งที่ 21 ประเทศมาเลเซีย
  ปี 2545 ตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ประเภททีม อูเบอร์ คัพ 2002 ประเทศออสเตรเลีย
    11th ASEAN UNIVERSITY GAMES 2002 ชนะเลิศประเภททีม   และชนะเลิศประเภทหญิงคู่
    ชิงแชมป์ประเทศไทย รองชะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว

 

Visitors: 15,407